بایگانی دسته: صوت و تصویر

ماژول ضبط و پخش صوت ARM STM32F030

ماژول ضبط و پخش صدا با STM32F030F4

 • ضبط و پخش با کیفیت های متفاوت wav
 • فاصله زمانی طولانی بستگی به ظرفیت حافظه و کیفیت ضبط بین ۳ تا ۳۰ دقیقه
 • بسیار اقتصادی جمع قیمت قطعات در تاریخ روز کمتر از ۵ هزارتومان
 • استفاده از حافظه w25q64,32,16,128
 • ارتباط سریال و دستورات AT Command
 • قابلیت دسترسی مستقیم با حافظه از طریق پورت سریال ،خواندن،نوشتن،پاک
 • قابلیت استفاده صنعتی به جهت عدم استفاده از مموری کارت

 

 

ماژول ضبط و پخش با w25q64

recply

ماژول ضبط و پخش بدون مموری کارت -با استفاده w25q64 یا at45db321-

 • ضبط به مدت ۵ تا ۳۰ دقیقه -بسته به کیفیت ضبط و نوع ای حافظه-
 • کیفیت پخش عالی Wav -پر شده از پروگرامر- و کیفیت ضبط و پخش متوسط
 • ارتباط با  (سریال)uart 9600 بصورت تک دستور at command
 • نمونه برداری از صوت با استفاده از a2d atmega8
 • قابلیت ضبط و پخش با سرعت های مختلف و استاندارد ۱۶,۲۲,۳۲,۱۲ kbps
 • ۲ LED نمایشگر وضعیت
 • قطعات Atmeg8,w25q64
 • ساپورت تا ۳۲ مگا بایت حافظه
 • بسط در اینده با STM32F030F4 و اضافه کردن پسوند  ۱۶ بیت a4d