ساخت جدول مقادیر سینوسی برای تولید موج Sin با PWM

به فرض میخواهیم سیگنال سینوسی بوسیله PWM تولید کنیم که PWM ما از رزولویشن خاصی  استفاده میکند،بطور مثال بازه ی ۰ تا ۴۰۰۰ محدوده ی PWM خروجی میکرو ما است و نیاز داریم تا جدول مقادیر سینوسی را تولید کنیم

در این روش از نرم افزار متلب و اکسل کمک گرفتیم

ابتدا با استفاده از تابع زیر تعداد خانه های جدول یا به عبارتی رزولیشن موج سینوسی تولید شده را تعیین میکنیم،۵۱۲ در اینجا همان عدد مورد نظر است

x=linspace(0,2*pi,512)

جدولی تولید میشود که دارای ۵۱۲ خانه است که محدود ۰ تا ۲ پی را دربر دارد سپس با دستور زیر جدول x را تحویل تابع sin میدهیم و مقادیر در جدول y ذخیره میشود

y=sin(x)

با دستور زیر هم میتوانید نتایج را مشاهده کنید

plot(y)

و دستورات زیر را به ترتیب وارد میکنید

y=y.*2000

y=y+2000

y=round(y)

توجه داشته باشید که حدنهایی PWM مورد نظرتان باید بصورت نصف در دو دستور بالا وارد گردد که در اینجا ما ۴۰۰۰ مدنظر است. و هچنین با دستور plot میتوانید نتیجه را مقایسه کنید.

سپس در قسمت WorkSpace برروی جدول y کلیک کرده و پس از باز شدن برروی خانه ۱ کلیک کرده و سپس کل مقادیر را copy و در اکسل مایکروسافت paste میکنیم فایل موجود در اکسل را با فرمت csv ذخیره و سپس با NotePad باز و کلیه (;) هارا با (,)  رپلیس replace میکنیم.

حال جدول مورد نظر تولید شده و اماده قرار دادن در کامپایلر است.قابل ذکر است که خروجی PWM می بایست با یک فیلتر پایین گذرمناسب سری شود تا موج Sin ظاهر شود

matl

پاسخ دهید