راه اندازی موتور سه فاز ۱kw با درایو تک فاز

3phaz2

نسخه ۲ درایور موتور ۳ فاز – اینورتر تک فاز به سه فاز ۱KW

  • LCD گرافیکی
  • ATXmega64A3 میکرو اصلی
  • تولید ۳ PWM و متقارن با در نظر گرفتن Dead Time
  • تولید SPWM با شتاب مثبت و منفی
  • راه اندازی قسمت فالت و خطا به جهت امنیت بیشتر قسمت قدرت
  • استفاده از ir2130
  • اضافه شدن اسنابر به جهت راهندازی نرم مدار
  • فید بک گیری از ولتاژ و جریان تمام فاز ها بطور جداگانه و یکجا
  • اضافه شدن مدار ترمز الکتریکی موتور
  • در حال تست نمونه بعدی ۵٫۵ کیلو وات

نمونه فیلم راه اندازی موتور

لینک نسخه سوم

پاسخ دهید