فیلم تست CNC

تست CNC با USB کنترلر نوشته شده

  • قابلیت استفاده از پورت سریال
  • ورودی تصویر و Gcode استاندارد
  • تعریف لیمیت ها
  • قابلیت کار با محور های غیر هم ضریب
  • توضحیات مشخصات کامل تر در اینده

پاسخ دهید