اینورتر ۵٫۵ کیلو وات تک فاز به سه فاز -ورژن ۷-

drv551

drv552 اینورتر تکفاز به سه فاز

 • تمامی مزایای نسخه های قبلی +
 • روزولیشن ۱۰ و ۹ بیت خروجی
 • قابلیت اور کارنت و اتصال کوتاه به GND فاز به فاز و Vbus
 • تست شده با امپر مداوم کار و متوسط ۱۵ امپر
 • SVPWM و SPWM
 • استفاده از ARM ST
 • ۳ ورودی استپ فرکانس و ۲ جهت
 • ۲ خروجی رله در مدهای FTD4,RUN,Stop
 • قابلیت تعریف رله در فرکانس خاص(FTD4)
 • دارای ۳ مد استٌپ ,FreeRun,DCbreak,Decel
 • قابلیت تنظیم Stop در فرکانس خاص
 • ۰ تا ۹۹ هرتز بازه فرکانسی خروجی
 • ACC و DEC پترن در ۳ مد Scurve,Ucurve,Linear
 • بیش از ۲۰ پارامتر منو(تمامی موارد بالا در منو قرار داده شده است)
 • OpenLoop (کلوز در ورژن بعدی)
 • تست شده بیش از ۶ ماه

 

۲ نسخه بعد از اخرین ورژن سایت http://www.10bit.ir/?p=158

پاسخ دهید