مزایده قطعات

sim300

حدود ۲۰ عدد ماژول GSM sim300 کاملا نوgps

حدود ۱۰ عدد ماژول GP5MX1513F1  GPS با بالاترین کیفیت و دقت -۱۷۰ دی بیcon6

حدود ۱۰۰۰ عدد کانکتور ۶ سیم روبردی صاف همراه پین رو بردی

پاسخ دهید