بایگانی برچسب: s

PCI کارت – کارت درگاه موازی با CPU

PCI کارت – کارت درگاه موازی با CPU

pci

کارت درگاه PCI ارتابط مستقیم با CPU های X86 اینتل و AMD

پر سرعت ترین درگاه موازی جهت پردازش های بسیار سنگین از جمله تلویزیون های شهری

طراحی شده با FPGA XC95288